TV& VIDEO

thu hồi sản phẩm

Thu hồi lô thực phẩm chức năng nước đông trùng hạ thảo

Thu hồi lô thực phẩm chức năng nước đông trùng hạ thảo

VTV.vn - Thanh tra Bộ Y tế đã ký quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn là lô thực phẩm chức năng nước đông trùng hạ thảo.