thu hồi tài sản tham nhũng

Cần có cơ chế xử lý thu hồi tài sản bất minh

Cần có cơ chế xử lý thu hồi tài sản bất minh

VTV.vn - Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế xử lý đối với tài sản bất minh, do đó, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi cần khắc phục được hạn chế này.