TV& VIDEO

thu hút đầu tư nước ngoài

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

VTV.vn - Hà Nội hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay.