TV& VIDEO

thu hút đầu tư

Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

VTV.vn - Môi trường đầu tư của Hà Nội đang ngày càng hấp dẫn và là một trong những điểm sáng về thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.