TV& VIDEO

thu hút đầu tư

Kết nối giao thông đẩy mạnh thu hút đầu tư tại Nam Trung Bộ

Kết nối giao thông đẩy mạnh thu hút đầu tư tại Nam Trung Bộ

VTV.vn - Việc đẩy mạnh đầu tư những dự án kết nối giao thông tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã tạo động lực cho sự phát triển trên rất nhiều lĩnh vực ở khu vực này.