TV& VIDEO

thu hút đầu tư

Đà Nẵng xác định năm 2018 là năm "Đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Đà Nẵng xác định năm 2018 là năm "Đẩy mạnh thu hút đầu tư"

VTV.vn - Chỉ còn vài ngày nữa năm 2018 sẽ bắt đầu, mỗi địa phương lại bắt tay vào thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch mới. Đối với Đà Nẵng, năm 2018 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư.