TV& VIDEO

thu hút FDI

TP.HCM: Những thách thức khi chưa có cơ chế phù hợp phát triển

TP.HCM: Những thách thức khi chưa có cơ chế phù hợp phát triển

VTV.vn - TP.HCM hiện là một đô thị đặc biệt, đã phát triển đến mức độ cần sự điều chỉnh trong quản lý.