thu hút FDI

IFC: Việt Nam nên thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới

IFC: Việt Nam nên thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới

VTV.vn - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đề xuất, Việt Nam nên thành lập một "cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới" để Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.