TV& VIDEO

thu mua tạm trữ gạo

Thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân

Thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân

(VTV.vn) - Hôm nay (01/3) là ngày đầu tiên đợt tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ lúa Đông Xuân 2014-2015 chính thức triển khai.