TV& VIDEO

thu ngân sách

Venezuela chìm sâu trong khủng hoảng

Venezuela chìm sâu trong khủng hoảng

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela tiếp tục căng thẳng.