TV& VIDEO

thu ngân sách

Chính thức trình Quốc hội thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Chính thức trình Quốc hội thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Chính phủ, đọc Tờ trình về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.