thu ngân sách

Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

VTV.vn - Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để sớm tự chủ được về thu - chi ngân sách, đồng thời sớm đưa Vinh trở thành một thành phố phát triển như Đà Nẵng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive