thử nghiệm 4G

Sẽ cấp phép 4G vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2016

Sẽ cấp phép 4G vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2016

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các nhà mạng làm nhanh báo cáo kết quả thử nghiệm 4G.