TV& VIDEO

thử nghiệm bom nhiệt hạch

Liên Hợp Quốc lên án kịch liệt vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên

Liên Hợp Quốc lên án kịch liệt vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên

VTV.vn - Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kịch liệt lên án vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên.