thu nội địa

Năm 2018, mỗi ngày TP.HCM phải thu ngân sách 1.200 tỷ đồng

Năm 2018, mỗi ngày TP.HCM phải thu ngân sách 1.200 tỷ đồng

VTV.vn - Năm 2018, mỗi ngày TP.HCM sẽ phải thu 1.200 tỷ đồng mới đáp ứng được chỉ tiêu thu ngân sách được giao.