TV& VIDEO

thu phí BOT

Nhiều dự án BOT “làm đường một nơi, thu phí một nẻo”

Nhiều dự án BOT “làm đường một nơi, thu phí một nẻo”

VTV.vn - Tình trạng trạm thu phí BOT đặt một nơi để thu phí hoàn vốn cho dự án ở một nơi khác diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.