thu phí hoàn vốn

Cần tăng cường sự công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán

Cần tăng cường sự công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán

VTV.vn - Cần tăng cường sự công khai, minh bạch, từng bước hiện đại hóa hoạt động kiểm toán.