TV& VIDEO

thu phí không dừng

Năm 2019, các trạm BOT phải áp dụng thu phí tự động

Năm 2019, các trạm BOT phải áp dụng thu phí tự động

VTV.vn - Đến năm 2019, tất cả các trạm BOT phải áp dụng công nghệ thu phí tự động là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo tính minh bạch của các dự án BOT.