TV& VIDEO

thu phí không dừng

Bộ GTVT yêu cầu dừng thu phí với dự án BOT không quyết toán

Bộ GTVT yêu cầu dừng thu phí với dự án BOT không quyết toán

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án BOT, nếu nhà đầu tư không thực hiện, phải kiên quyết dừng thu phí.