TV& VIDEO

thu phù hiệu

Hà Nội: Tước phù hiệu trên 2.200 xe vi phạm trong 1 tháng

Hà Nội: Tước phù hiệu trên 2.200 xe vi phạm trong 1 tháng

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 tới nay, có trên 2.200 xe của trên 13.000 đơn vị vận tải ở Hà Nội đã bị tước phù hiệu trong vòng 1 tháng.