TV& VIDEO

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc

VTV.vn - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng vừa trao Quyết định và hồ sơ điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.