TV& VIDEO

thủ tục thông quan

Giảm kiểm tra chuyên ngành để hỗ trợ doanh nghiệp

Giảm kiểm tra chuyên ngành để hỗ trợ doanh nghiệp

VTV.vn - Theo các chuyên gia kinh tế, những bất cập trong việc áp dụng các quy định về kiểm tra chuyên ngành cần phải được tháo gỡ, có như vậy mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp.