thủ tục thông quan

TP.HCM: Triển khai giám sát hải quan tự động tại cảng biển

TP.HCM: Triển khai giám sát hải quan tự động tại cảng biển

VTV.vn - Hải quan TP.HCM đang thí điểm triển khai hệ thống giám sát hải quan tự động tại một số cảng biển.