TV& VIDEO

Thủ tướng Abe

Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp tăng lương, trao quyền cho lãnh đạo trẻ

Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp tăng lương, trao quyền cho lãnh đạo trẻ

VTV.vn - Chương trình cải cách thuế của chính phủ Nhật Bản cho năm 2018 dự kiến sẽ đưa ra những biện pháp mới nhằm khuyến khích các DN nâng lương cho người lao động.