TV& VIDEO

thủ tướng ấn độ

Thủ tướng tiếp song phương tại phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng tiếp song phương tại phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ

VTV.vn - Trong thời gian tham dự phiên họp hẹp giữa 10 nhà Lãnh đạo ASEAN với Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Thái Lan...