TV& VIDEO

Thủ tướng Angela Merkel

Thất bại lớn của Thủ tướng Angela Merkel: Cú sốc chính trị với nước Đức

Thất bại lớn của Thủ tướng Angela Merkel: Cú sốc chính trị với nước Đức

VTV.vn - Việc Thủ tướng Angela Merkel thất bại trong đàm phán để thành lập chính phủ liên minh bị coi là một thất bại lớn và là cú sốc chính trị với nước Đức.