TV& VIDEO

Thủ tướng Anh

Anh sẵn sàng trả 20 tỷ Euro cho EU để duy trì quyền tiếp cận thị trường chung

Anh sẵn sàng trả 20 tỷ Euro cho EU để duy trì quyền tiếp cận thị trường chung

VTV.vn - London sẵn sàng trả cho EU số tiền 20 tỷ Euro trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit với điều kiện nước này vẫn giữ được quyền tiếp cận khối thị trường chung châu Âu.