TV& VIDEO

Thủ tướng Narendra Modi

Việt Nam và Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 15 tỷ USD năm 2020

Việt Nam và Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 15 tỷ USD năm 2020

VTV.vn - Hai Thủ tướng đã nhất trí nhiều biện pháp để đưa kim ngạch thương mại song phương từ 7,6 tỷ USD như hiện nay lên 15 tỷ USD vào năm 2020.