Thủ tướng phát lệnh khởi công Cảng container quốc tế Hải Phòng