TV& VIDEO

Thư viện sách

Cuốn sách được trả lại thư viện sau 78 năm

Cuốn sách được trả lại thư viện sau 78 năm

VTV.vn - Một cuốn sách có tên "The Young Lady at Home" vừa được trả lại thư viện sau 78 năm thất lạc.