TV& VIDEO

thư xin lỗi

TP.HCM chính thức ban hành quy định “Thư xin lỗi”

TP.HCM chính thức ban hành quy định “Thư xin lỗi”

VTV.vn - TP.HCM chính thức ban hành quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn.