TV& VIDEO

thuần phong mỹ tục

Tác giả xin lỗi vì đã rải tiền ở buổi ra mắt sách

Tác giả xin lỗi vì đã rải tiền ở buổi ra mắt sách

VTV.vn - Trong buổi giới thiệu sách tại Thành phố Huế, một tác giả đã rải tiền từ khinh khí cầu xuống.