thực nghiệm

Thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới: Giáo viên đóng vai trò then chốt

Thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới: Giáo viên đóng vai trò then chốt

VTV.vn - Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, cần tăng số lượng giáo viên dự lớp tập huấn do chuyên gia biên soạn Chương trình, chuyên gia ở các trường sư phạm trọng điểm hướng dẫn.