TV& VIDEO

thực tập

Trốn đi thực tập, sinh viên tự chế báo cáo dài hàng chục trang

Trốn đi thực tập, sinh viên tự chế báo cáo dài hàng chục trang

VTV.vn - Dù nhiều sinh viên không đi thực tập thực tế theo quy định của các trường Đại học, Cao đẳng, tuy nhiên các bạn vẫn có những quyển báo cáo dài hàng chục trang để nộp.