TV& VIDEO

thực tế ảo

Trung Quốc mở cửa công viên thực tế ảo đầu tiên

Trung Quốc mở cửa công viên thực tế ảo đầu tiên

VTV.vn - Trung Quốc sắp đưa vào hoạt động công viên thực tế ảo đầu tiên của đất nước Vạn lý trường thành.