TV& VIDEO

thuế bảo vệ môi trường

Chưa nhất trí tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng lên 8.000 đồng

Chưa nhất trí tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng lên 8.000 đồng

VTV.vn - Cơ quan thường trực của Quốc hội chưa nhất trí với đề xuất tăng gấp đôi khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu lên mức 3.000 - 8.000 đồng/lít.