TV& VIDEO

thuế bảo vệ môi trường

Trung Quốc chính thức thu thuế bảo vệ môi trường

Trung Quốc chính thức thu thuế bảo vệ môi trường

VTV.vn - Bắt đầu từ đầu năm 2018, Luật Thuế bảo vệ môi trường tại Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực.