TV& VIDEO

thuê bao

Bộ TT&TT yêu cầu thanh tra các nhà mạng kích hoạt thuê bao sai quy định

Bộ TT&TT yêu cầu thanh tra các nhà mạng kích hoạt thuê bao sai quy định

VTV.vn - Từ ngày 22/11 đến 12/1/2017, Sở TT&TT các tỉnh sẽ phải tăng cường số lượng, tần suất đoàn thanh tra và đợt kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất các nhà mạng.