TV& VIDEO

thuế chống bán phá giá

CNN Money: Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Canada từ vụ Bombardier?

CNN Money: Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Canada từ vụ Bombardier?

VTV.vn - Canada đã ngay lập tức lên tiếng phản đối các cuộc điều tra và không ngần ngại cảnh báo hàng nghìn việc làm tại Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.