TV& VIDEO

thuế chống bán phá giá

Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia

Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia

VTV.vn - Mới đây, Mỹ đã đưa ra hàng loạt phán quyết liên quan đến các vụ điều tra chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với một số sản phẩm thép Việt Nam và các thị trường khác.