TV& VIDEO

thuế chống bán phá giá

Xóa bỏ 669 dòng thuế xuất nhập khẩu

Xóa bỏ 669 dòng thuế xuất nhập khẩu

VTV.vn - Kể từ đầu năm 2018, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế xuất thuế nhập khẩu đối với 669 dòng thuế.