TV& VIDEO

thuế giá trị gia tăng

Vietcombank tăng một số phí dịch vụ từ ngày 1/3

Vietcombank tăng một số phí dịch vụ từ ngày 1/3

VTV.vn - Từ ngày 1/3, Vietcombank đã áp dụng việc điều chỉnh một loạt biểu phí với khách hàng cá nhân. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.