TV& VIDEO

thuế giá trị gia tăng

Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

VTV.vn - Một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ %.