TV& VIDEO

thuế nhập khẩu đường

Đề xuất bảo hộ ngành mía đường đến sau năm 2018

Đề xuất bảo hộ ngành mía đường đến sau năm 2018

VTV.vn - Hiệp hội mía đường Việt Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu đường 5% trong nội khối ASEAN đến sau năm 2018.