TV& VIDEO

thuế nhập khẩu thép

Cơ hội cuối cho các doanh nghiệp ngành thép phản đối áp thuế

Cơ hội cuối cho các doanh nghiệp ngành thép phản đối áp thuế

VTV.vn - Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, báo cáo cuối cùng về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng thép và phôi phép nhập khẩu sẽ công bố vào ngày 14/7.