TV& VIDEO

thuê phòng trọ

Airbnb kiện điều luật mới của New York

Airbnb kiện điều luật mới của New York

VTV.vn - Hiện hãng Airbnb đã chính thức đệ đơn kiện điều luật mới của New York lên toà án. Tuy nhiên, thời gian để giải quyết vụ việc này có thể sẽ bị kéo dài hơn dự tính.