TV& VIDEO

thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi trên 35.300 tỷ thuế thu nhập cho doanh nghiệp ngoại

Ưu đãi trên 35.300 tỷ thuế thu nhập cho doanh nghiệp ngoại

VTV.vn - Riêng năm 2016, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được ưu đãi tới trên 91% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, lên tới trên 35.300 tỷ đồng.