thuế thuốc lá

Thuế cao sẽ giảm tác hại của thuốc lá

Thuế cao sẽ giảm tác hại của thuốc lá

VTV.vn - Để giảm thiểu tác hại của thuốc lá, các nước trên thế giới đã dùng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có sử dụng công cụ giá và thuế.