TV& VIDEO

thuế thuốc lá

Việt Nam có bước tiến to lớn trong phòng chống tác hại thuốc lá

Việt Nam có bước tiến to lớn trong phòng chống tác hại thuốc lá

VTV.vn - Sáng 28/5, Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới đã diễn ra tại Hà Nội.