TV& VIDEO

thuế tiêu thụ đặc biệt

Tăng thuế để nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá

Tăng thuế để nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá

VTV.vn - Tăng thuế thuốc lá sẽ giúp tăng thu ngân sách và góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc.