thuế tiêu thụ đặc biệt

Nước ngọt sẽ bị đánh thuế

Nước ngọt sẽ bị đánh thuế

VTV.vn - Mức thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt được lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất ở mức 10%.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive