TV& VIDEO

thuế trước bạ

Từ 1/7, nộp thuế trước bạ cho ô tô không cần mang giấy đăng kiểm

Từ 1/7, nộp thuế trước bạ cho ô tô không cần mang giấy đăng kiểm

VTV.vn - Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tổng cục Thuế sẽ kết nối dữ liệu trực tuyến hồ sơ kiểm định chất lượng xe nhập khẩu và giúp giảm bớt giấy tờ cho người dân.