Thuế VAT

Chậm ban hành hướng dẫn, DN gặp khó vì truy thu thuế

Chậm ban hành hướng dẫn, DN gặp khó vì truy thu thuế

VTV.vn - Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn hay mỗi cơ quan có hướng dẫn khác nhau khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh bị truy thu thuế.