TV& VIDEO

Thuế xuất nhập khẩu

Ngành mía đường trước thách thức hội nhập

Ngành mía đường trước thách thức hội nhập

VTV.vn - Năng suất thấp và công nghệ lạc hậu đang là những rào cản khiến giá đường của Việt Nam cao, khó cạnh tranh so với thế giới.