TV& VIDEO

thuốc chữa bệnh

Thuốc giả tràn lan tại châu Phi

Thuốc giả tràn lan tại châu Phi

VTV.vn - Trung bình cứ 10 sản phẩm thuốc trên thế giới thì có 1 sản phẩm bị làm giả. Tuy nhiên, tỷ lệ thuốc giả ở một số quốc gia là 7/10, đặc biệt ở châu Phi.