TV& VIDEO

thuốc đặc trị

Đẩy mạnh tuyên truyền - Phương pháp hữu hiệu xóa sổ bệnh phong

Đẩy mạnh tuyên truyền - Phương pháp hữu hiệu xóa sổ bệnh phong

VTV.vn - Bệnh phong tuy rất khó lây và sự kỳ thị không còn quá nặng nề nhưng để xóa sổ căn bệnh này một trong những giải pháp quan trọng vẫn là tuyên truyền.