TV& VIDEO

thuốc điều trị

Phú Yên chủ động phát hiện và điều trị lao kháng thuốc

Phú Yên chủ động phát hiện và điều trị lao kháng thuốc

VTV.vn - Một trong những khó khăn trong phòng chống bệnh lao hiện nay là sự gia tăng số bệnh nhân mắc lao kháng thuốc, thậm chí là lao siêu kháng thuốc.