TV& VIDEO

thuốc điều trị

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ VN Pharma

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ VN Pharma

VTV.vn - Thủ tướng đã giao cho Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn bộ việc cấp phép nhập khẩu, đăng ký thuốc của Bộ Y tế.