TV& VIDEO

Thuốc giảm đau

Mỹ siết chặt quản lý thuốc giảm đau

Mỹ siết chặt quản lý thuốc giảm đau

VTV.vn - Tình trạng lạm dụng opioid là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ, nhất là tại các vùng nông thôn.