thuốc kém chất lượng

Tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã giảm rõ rệt

Tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã giảm rõ rệt

VTV.vn - Tỷ lệ thuốc giả hiện còn dưới 0,1% và thuốc kém chất lượng khoảng 2%.