TV& VIDEO

thuốc thú y

Phú Yên phát hiện hơn 170 vi phạm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

Phú Yên phát hiện hơn 170 vi phạm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

VTV.vn - Qua đợt thanh tra được ngành nông nghiệp Phú Yên tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7, đã phát hiện nhiều vi phạm trên lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y