thuốc thú y

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi thuốc thú y Hipper Lona Enro - S20%

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi thuốc thú y Hipper Lona Enro - S20%

VTV.vn - Cục Thú y đề nghị Chi Cục chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh thông báo thu hồi thuốc thú y Hipper Lona Enro - S20% trên địa bàn tỉnh.