TV& VIDEO

thương binh

Vẫn còn trường hợp chưa được công nhận là thương binh, liệt sỹ

Vẫn còn trường hợp chưa được công nhận là thương binh, liệt sỹ

VTV.vn - Đến nay vẫn còn những trường hợp chưa được công nhận là thương binh, liệt sỹ.