TV& VIDEO

thương hiệu lớn

Tranh cãi xung quanh mô hình sản xuất thời trang nhanh

Tranh cãi xung quanh mô hình sản xuất thời trang nhanh

VTV.vn - Tờ Independent của Anh cảnh báo mô hình đề cao tốc độ hơn là sự ổn định này của xu hướng thời trang nhanh rất có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề hơn trong tương lai.