TV& VIDEO

thương hiệu quốc gia

Chỉ số thương hiệu quốc gia: Đức đứng đầu, Mỹ tụt hạng

Chỉ số thương hiệu quốc gia: Đức đứng đầu, Mỹ tụt hạng

Bảng xếp hạng Chỉ số thương hiệu quốc gia Anholt-GfK năm 2017 vừa được công bố, theo đó, Đức vươn lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, Mỹ tụt hạng xuống vị trí thứ 6.